BOKS = Belgische Organisatie voor Kinderen en volwassenen met een Stofwisselingsziekte vzw

Actueel


  Dank aan:

  Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

  Made with love by Hootkoetuur

  Evaluatie van het onderwijsaanbod voor zieke leerlingen: neem jij deel aan de online bevraging?

  Elk kind, ook een kind dat omwille van ziekte, een ongeval, een operatie of psychische problemen tijdelijk niet naar school kan, heeft recht op onderwijs. Om dit recht voor deze kinderen waar te maken, bestaan er verschillende mogelijkheden: het tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH), Bednet, ziekenhuisonderwijs (type-5), het onderwijs in de kinderpsychiatrie (DMOB), initiatieven die een school zelf neemt binnen het zorgbeleid of initiatieven van vrijwilligersorganisaties (bijv. School & Ziekzijn). Om het onderwijs voor deze zieke kinderen te verbeteren, voert IDEA Consult een evaluatie uit in opdracht van de minister van Onderwijs en Vorming. Met deze evaluatie zullen onderbouwde aanbevelingen voor het beleid opgesteld worden.
  Is of was uw kind in de voorbije schooljaren langdurig of vaak afwezig op school wegens ziekte? Dan zijn wij benieuwd naar uw ervaringen en mening over het onderwijs aan uw kind.
  Deelnemen kan via deze link: https://chkmkt.com/onderwijs_ziekelln_ouders
  Met uw deelname biedt u een waardevolle bijdrage aan het onderzoek. Alvast hartelijk dank!
  Meer info? Neem contact op met lise.nackaerts@ideaconsult.be

  IDEA consulting

  Tel +32 (0)2 282 17 10 | info@ideaconsult.be | www.ideaconsult.be
  Jozef II-straat 40 B1 - 1000 Brussel - Belgium