BOKS = Belgische Organisatie voor Kinderen en volwassenen met een Stofwisselingsziekte vzw

Actueel


  Dank aan:

  Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

  Made with love by Hootkoetuur

   

  Heb je nood aan of word je ondersteund door verschillende types zorgverleners of sociale hulp? Dan zijn we op zoek naar jouw mening over de huidige samenwerking tussen verschillende zorgverleners, welzijnswerkers en zorgorganisaties (geïntegreerde zorg).

  Deelnemen kan tot en met 31 janurari 2022 door te klikken op de link.

  Je kan deze vragenlijst zelf invullen of samen met je mantelzorger/vertrouwenspersoon/…We zoeken naar je persoonlijke ervaring, er zijn geen goede of foute antwoorden. De vragenlijst invullen duurt maximaal 10 minuten. Uw deelname is vrijwillig; en u hoeft zich niet verplicht te voelen om de vragenlijst of alle vragen in te vullen.

  Deze korte online vragenlijst werd ontwikkeld door Hict/Profacts samen met de koepelorganisaties van patiëntenverenigingen in opdracht van het KCE om een evaluatie te maken van de huidige stand van geïntegreerde zorg in België. Meer info: KCE website.