Skip to main content

Nuttige links

BOKS vzw wil het patiënten met een stofwisselingsziekte zo makkelijk mogelijk maken. Hieronder vindt u een lijst met links naar instanties die voorzien in behoeften die patiënten misschien hebben.

Nationale en internationale organisaties

EMA
European Medicines Agency

European Medicines Agency

ESPKU
ESPKU

European Society for Phenylketonuria and Allied Disorders Treated as Phenylketonuria

Eurordis
Eurordis

The voice of rare disease Europe

FIN
Fabry International Network

Fabry International Network

GLUT 1
GLUT1

European G1D Organisation

IGA
International Gaucher Agency

International Gaucher Agency

IMP
International Mito Patients

International Mito Patients

IMPSN
The International MPS And Related Diseases Network

The International MPS And Related Diseases Network

LUSS
Ligue des usagers des services de santé

Ligue des usagers des services de santé

IPA
International Pompe Association

International Pompe Association

MetabERN
MetabERN

European Reference Network (ERN) for Heriditary Metabolic Disorders

PRT
Patienten Rat & Treff

Patienten Rat & Treff

Radiorg
Radiorg

Belgische koepel voor patiënten met een zeldzame ziekte

RIZIV - INAMI
Logo RIZIV

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

SSIEM
SSIEM

Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism

VPP
Vlaams Patiëntenplatform

Vlaams Patiëntenplatform